no-img
پروژه دانلود

دانلود پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش 245 صفحه PDF


پروژه دانلود

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش 245 صفحه PDF
pdf
آوریل 17, 2024
حجم فایل: 2MB
نویسنده: پروژه دانلود
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش 245 صفحه PDF


جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشسایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 245 صفحه PDF را برای شما دانشجویان اماده کرده است. سیستم مجموعه ای است از اجزای بهم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز کرده است و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت میکند .هر سیستم از اجزایی تشکیل شده و هر جزء نقش خاصی را در جهت تحقق هدف سیستم ایفا میکند.سیستم ھا بیشمارھستند. برخی از نمونه ھای سیستم عبارت است از:ملکولھا؛ سلولھا؛ نباتات؛ حیوانات؛ انسانھا؛ جوامع؛ ماشینھا و دیگر نظامھای مکانیکی؛ منظومه ھایکیھانی؛ نظامھای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرھنگی؛ سیستم اطلاعات؛ کامپیوترنظامھای
تولیدی، آموزشی، تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتباط جمعی و…سیستم ھا به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم شدهاند :سیستم فرعی جزئی است که برخود نظارت دارد و وظیفه خاصی را انجام میدھد و برای رسیدن به ھدف معینی میکوشد؛ این سیستم فرعی که نقش ویژه ای ایفا میکند، خود یکی از اجزای تشکیل دھنده سیستم بزرگتری است که میتوان آن را«سیستم اصلی»نام نھاد. تجزیه تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه ھای مختلف سیستم و آگاھی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دھنده سیستم و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن؛ به منظور دستیابی به مبنایی جھت طرح و اجرای یک سیستم مناسب تر است در یک سازمان، سیستم را مجموعهای از روشھا نیز تعریف کرده اند، روشھائی که به یکدیگر وابسته ھستند و با اجرای آنھا، قسمتی از ھدف سازمانی محقق میشود روشھا نیز به نوبه خود مجموعهای از شیوه ھای مختلف انجام کار ھستند که بااستفاده از آنھا میتوان به تامین ھدف نھائی سازمان کمک کرد.با سایت پروژه دانلود همراه باشید.

دانلود جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها

دانلود pdf جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها

پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

فهرست مطالب جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها:

فصل اول: سیستم و نگرش سیستمی

 • سیستم چیست 
 • نمونه هایی از سیستم
 • ترکیب سیستم
 • درونداد
 • طبقه بندی سیستم ها
 • سیستم های اصلی و فرعی
 • تقسیم سیستم ها به باز و بسته
 • خواص سیستم های باز
 • کلیت و جامعیت وجودی
 • سلسه مراتب

فصل دوم: تجزیه و تحلیل سیستم چیست ؟ وتحلیل کننده سیستم کیست؟

 • تعریف تجزیه و تحلیل سیستم
 • روش
 • شیوه
 • فواید تجزیه و تحلیل سیستم ها
 • و …

فصل سوم: مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها

 • شناخت مشگل و تبین آن
 • روش های جمع آوری اطلاعات
 • انواع همبستگی بین متغییر ها 
 • و …

فصل چهارم:  اصول و مفاهیم کلی سازماندهی

 • مبانی سازماندهی
 • سازمان برمبنای تعداد 
 • سازمان ماتریسی
 • و …

فصل پنجم : فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

 • تعریف جدول تقسیم کار
 • تهیه جدول تقسیم کار پیشنهادی

فصل ششم: بررسی جریان کار

 • تعریف نمودار جریان کار
 • عمل یا اقدام
 • بازرسی و کنترل

فصل هفتم: بررسی و کنترل فرم ها

 • تعریف فرم 
 • انواع فرم
 • تعیین هدف فرم

فصل هشتم: بررسی جا و مکان کار

 • تعریف بررسی جا و مکان کار
 • هدف از بررسی

فصل نهم: سیستم ها و روش های بایگانی

 • اهمیت بایگانی 
 • بایگانی چیست
 • سند چیست
 • و …

فصل دهم: بررسی تکنیک های کمکی

 • روش های برنامه ریزی شبکه ای
 • علائم مورد استفاده 
 • رویداد یا واقعه
 • و …

 

 

😍 چقدر خوشت اومد !


تصاویر پیش نمایش


دانلود پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش 245 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش 245 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش 245 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش 245 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف جزوه تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش 245 صفحه PDF-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *