no-img
پروژه دانلود

مقاله های رشته روانشناسی - پروژه دانلود

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب


پروژه دانلود

مطالب

موضوع : مقاله های رشته روانشناسی
DOC
دانلود مقاله مروری بر تصویرسازی ذهنی 18 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله مروری بر تصویرسازی ذهنی 18 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله مروری بر تصویرسازی ذهنی 18صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. تصویرسازی ذهنی یک مهارت روانی است که با استفاده آگاهانه از قوه تخیل تصاویر ذهنی آشکاری در مغز ایجاد و بازسازی میکند. افراد می‌توانند تصویرهای ذهنی را در مورد موضوعات سادهای همچون شکل‌ها خلق کنند یا تصاویر ذهنی را برای یادآوری رویدادهای پیچیده مربوط به زندگی خود ایجاد کنند. با سایت پروژه دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / ژانویه / 2023    بازدید : 73    نویسنده : pablo
DOC
دانلود مقاله شیوه های جبران خسارت معنوی 14 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله شیوه های جبران خسارت معنوی 14 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله شیوه های جبران خسارت معنوی 14صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. خسارات معنوی اصطلاح شايع و در عين حال پر ابهامی است که تعيين مصاديق و ترسيم دقيق قلمرو آن کار آسانی نيست زيرا با اين که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تأليفات حقوقدانان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اما در هيچ يک از متون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / ژانویه / 2023    بازدید : 34    نویسنده : pablo
DOC
دانلود مقاله سالمندی مشقت بار 29 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله سالمندی مشقت بار 29 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله سالمندی مشقت بار 29 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. در دهه های اخیر جمعیت جهان با چالش عمدهای تحت عنوان «سالخوردگی جمعیت» یا «سونامی سالخوردگی» مواجه شده است که ریشه در عواملی همچون کاهش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت جوانان به شهر دارد. با سایت پروژه دانلود  همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / ژانویه / 2023    بازدید : 32    نویسنده : pablo
DOC
دانلود مقاله فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی 13 صفحه Word
۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی 13 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله فلسفه برای کودکان از تفکر منطقی تا تجارب فلسفی 13 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. روی آورد رايج در فلسفه برای کودکان، افزايش مهارت تفکر انتقادی و اثر بخش کودکان را وجهه همت خود می داند. مقاله حاضر با به چالش گرفتن مفهوم فلسفه در اين روی آورد از فلسفه برای کودکان، جهت گيری تلفيقی را برای آن پيشنهاد می کند. با سایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / ژانویه / 2023    بازدید : 26    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله کاربرد روان شناسی زبان در سبک زندگی 9 صفحه Word
۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله کاربرد روان شناسی زبان در سبک زندگی 9 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله کاربرد روان شناسی زبان در سبک زندگی 9 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. زبان دارای کنش دوگانه ای است هم‌ می‌توان آن را وسیله شناخت، یعنی ابزار تفکر و هم وسیله ارتباطی، ابزار زندگی اجتماعی دانست. همچنان که رفتار‌ها و گفتار‌ها‌ می‌توانند از اندیشه بر آمده باشند به همان نسبت‌ می‌توانند اندیشه را نیز تحت تاثیر قرار دهند. با سایت پروژه دانلود  همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / ژانویه / 2023    بازدید : 22    نویسنده : pablo
DOC
دانلود مقاله بررسی و شناخت علاقه های کودکان 15 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی و شناخت علاقه های کودکان 15 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله عوامل فیزیكی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 15 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. در پنجاه سال گذشته مطالعات گسترده ای در‌ زمینه درک فعالیت های ذهنی کودک و فرایند رشد صورت گرفته است. نتایج این مطالعات اهمیت توجه به کودکی به عنوان مؤثرترین دوران زندگی انسان و توجه به کودکان به عنوان سرمایه های آینده را در بر می گیرد. با سایت پروژه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2023    بازدید : 12    نویسنده : pablo
DOC
دانلود مقاله عوامل فیزیكی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 14 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله عوامل فیزیكی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 14 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله عوامل فیزیكی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 14 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد كه همه این كشورها، آموزش و پرورش توانمند و كارآمدی داشته اند. باسایت پروژه دانلودهمراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2023    بازدید : 15    نویسنده : pablo
DOC
دانلود مقاله محیط ‌های ساخته شده بر خلاقیت کودک 31 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله محیط ‌های ساخته شده بر خلاقیت کودک 31 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله تحلیلی بر تأثیر محیط ‌های ساخته شده بر خلاقیت کودک 31 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. دنیای امروز نیازمند مردان و زنانی خلاق است، که به رشد و ارتقا در کلیه زمینه ‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دست یابند. بنا به اظ‌هار پژوهشگران انسان ‌ها به طور قابل ملاحظه ای از توانایی خلاقیت برخوردارند که اغلب در نتیجه تشویق، فراهم آوردن موقعیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2023    بازدید : 18    نویسنده : pablo
DOC
دانلود مقاله راهبرد طراحی محیط‌های یادگیری 17 صفحه Word
۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله راهبرد طراحی محیط‌های یادگیری 17 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله راهبرد طراحی محیط‌های یادگیری 17 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است.  بازی به عنوان روح کودکی و وجه ممیز کودکی از بزرگسالی، رسانه ی ارتباطی کودک با دنیای پیرامون است. اگر مهم ترین صفت یک کودک رشد مدام باشد، آنگاه اهمیت بازی به عنوان ابزار کسب تجربه رشد آشکار خواهد شد. باسایت پروژه دانلودهمراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2023    بازدید : 13    نویسنده : pablo
DOC
دانلود مقاله روش های نوین آموزش بزرگسالان 9 صفحه Word
۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله روش های نوین آموزش بزرگسالان 9 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله روش های نوین آموزش بزرگسالان 9 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. از آنجا که رفتار و عکس العملهای فعلی ما نتیجه ی یادگیری و تجربیات گذشته مان است یادگیری گاه به عنوان فرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار ما به وجود می آورد تعریف شده است، یعنی توانایی و کارایی ما نتیجه ی برخوردهای گذشته ما با محیط است. با سایت پروژه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2023    بازدید : 16    نویسنده : pablo