no-img
پروژه دانلود

مقاله های رشته حقوق - پروژه دانلود


پروژه دانلود

مطالب

موضوع : مقاله های رشته حقوق
DOC
دانلود مقاله سن مسئولیت کیفری در ایران 20 صفحه Word

دانلود مقاله سن مسئولیت کیفری در ایران 20 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله سن مسئولیت کیفری در ایران 20 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. كودكان در پايين تر ازسن خاص، جوانتر ازآن هستند كه مسئوليت زير پا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد. اين مفهومی است ضمنی از آنچه كه شايد بارها دركنوانسيون حقوق كودک به آن اشاره شده است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2024    بازدید : 17    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله سیاست جنایی اسلام 46 صفحه Word

دانلود مقاله سیاست جنایی اسلام 46 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله سیاست جنایی اسلام 46 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی خود در دهه های اخير مطرح و كم و بيش در كشورهای اروپای قاره ای به عنوان يک ديسيپلين نوين مورد قرار گرفته است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2024    بازدید : 19    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله سیاست خارجی 236 صفحه Word

دانلود مقاله سیاست خارجی 236 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله سیاست خارجی 236 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. برای ايجاد صلح عدالت، رفاه، نياز به رفاه، باعث دوستی كشورها با هم می شود. به عنوان مثال: كشور آمريكا و پاكستان مراوده برقرار مي كند. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / فوریه / 2024    بازدید : 13    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله سورئاليسم 22 صفحه Word

دانلود مقاله سورئاليسم 22 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله سورئاليسم 22 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. آنچه ما به طور معمول زندگی می ناميم سكه ای است كه هنر مدرن كه روشن ترين ويژگي آن محصور شدن در زندگي مبتذل است روی بی رنگ اين سكه حقيقت است و توجه زياد انسان به روی بی رنگ سكه او را از روی حقيقی آن كه بی اندازه وسيع و زيباست دور كرده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2024    بازدید : 16    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله سیا و جعل اسناد 14 صفحه Word

دانلود مقاله سیا و جعل اسناد 14 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله سیا و جعل اسناد 14 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. جاسوسی و تجسس از ریشه عربی می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2024    بازدید : 16    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله آيا ارتداد كيفر حد دارد 28 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله آيا ارتداد كيفر حد دارد 28 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله آيا ارتداد كيفر حد دارد 28 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع آزادى عقيده مى‏ باشد. در دو فصل نخست اين تحقيق، مبانى معرفتى آزادى عقيده، اصول آزادى عقيده در غرب، آزادى ايمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / فوریه / 2024    بازدید : 75    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله نظریه‌ ای قانون گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه 24 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله نظریه‌ ای قانون گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه 24 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله نظریه‌ ای قانون گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه 24 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. قانونگذاری همواره از موضوعات مهم علوم سیاسی بوده و اخیراً در نظریه حقوقی و حقوق عمومی نیز بدان توجه شده است. این موضوع در فقه و اصول اسلامی یا همان نظریه حقوقی اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / فوریه / 2024    بازدید : 77    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله تعريف سند و اقسام آن 43 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله تعريف سند و اقسام آن 43 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله تعريف سند و اقسام آن 43 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / فوریه / 2024    بازدید : 94    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله انعقاد قرار داد های الکترونیکی 39 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله انعقاد قرار داد های الکترونیکی 39 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله انعقاد قرار داد های الکترونیکی 39 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. از آن جا كه وجه فارق قراردادهای الكترونيكی از غير الكترونيكی صرفا ابزار بيان قصد است به حكم منطبق آن چه كه در ميان اركان صحت عقد، موضوع ماده 190 قانون مدنی جای بحث و تأمل دارد، قابليت داده پيام در مقام بيان قصد است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / فوریه / 2024    بازدید : 82    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله قاچاق انسان 20 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله قاچاق انسان 20 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله قاچاق انسان 20 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. بر اساس بررسی های به عمل آمده، تقریبا از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان البته بیشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده ای یافت. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / فوریه / 2024    بازدید : 92    نویسنده : پروژه دانلود