no-img
پروژه دانلود

مقاله های رشته مدیریت - پروژه دانلود

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب


پروژه دانلود

مطالب

موضوع : مقاله های رشته مدیریت
DOC
دانلود مقاله رابطه توزیع تسهیلات بانکی با متغیر های اقتصادی 12 صفحه Word
۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله رابطه توزیع تسهیلات بانکی با متغیر های اقتصادی 12 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله رابطه توزیع تسهیلات بانکی با متغیر های اقتصادی 12 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ارزان به بخش کشاورزی، باعث می شود کشاورزان در یک در یک محیط رقابتی سعی در بدست آوردن حداکثر درآمد انتقالی از طریق وام های ارزان نمایند. پس از افزایش تقاضا برای وام های ارزان و محدودیت عرضه آنها، پاسخگویی به همه تقاضاها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 120    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله بررسی رابطه عوامل مرتبط با کارآفرینی و عملکرد شغلی 20 صفحه Word
۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه عوامل مرتبط با کارآفرینی و عملکرد شغلی 20 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه عوامل مرتبط با کارآفرینی و عملکرد شغلی 20 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. هدف كلی اين تحقيق بررسی رابطه عوامل مرتبط با كارآفرينی و عملكرد شغلی كارشناسان ترويج استان اصفهان می باشد. روش تحقيق، پيمايشی و از نوع توصيفی - همبستگی به منظور تعيين رابطه متغيرهای مستقل و وابسته می باشد. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 117    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله بررسی عوامل مهم نگهداری کارکنان 15 صفحه Word
۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی عوامل مهم نگهداری کارکنان 15 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی عوامل مهم نگهداری کارکنان 15 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. يكی از رسالت‌ های اساسی مديريت منابع انسانی نگهداری كاركنان توانمند می باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداری، مكملی بر ساير اقدامات و فرايند‌ های مديريت منابع انسانی است، حتی اگر عمليات كارمنديابی، انتخاب، انتصاب و ساير اقدامات پرسنلی به نحو بايسته انجام شود بدون توجه كافی به امر نگهداری نتايج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 123    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان 18 صفحه Word
۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان 18 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان 18 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. توجه به حرفه و شغل و انتخاب شغلی در زندگی آدمی سابقه ای بس طولانی دارد. اشتغال برای ادامه زندگی و بقایای پایداری جامعه ضروری است. حیات هر فردی به وسیله کار کردن تامین می شود و میزان خودکفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 113    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان 10 صفحه Word
۳,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان 10 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان 10 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. اين پژوهش با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌ شناختی (مطالعه موردی زندان مركزی شهر همدان) » در سال 87-1386 انجام شده است. روش پژوهش از نوع پيمايشی توصيفی و تحليلی از نوع مقطعی می باشد. اين پژوهش از نوع «تحقيقات كاربردی» است. جامعه‌ ی آماری پژوهش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 97    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله آينده مديريت منابع انسانی 18 صفحه Word
۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله آينده مديريت منابع انسانی 18 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله آينده مديريت منابع انسانی 18 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. به واسطه تغيير محيط كسب و كار‌‌‌؛ مديريت منابع انسانی (HRM)؛ نيز لزوما بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگوييی به تغييرات، پيش بينی محيط؛ تغييرات و اتخاذ تصميمات اثر گذار در خصوص آينده؛ مديريت منابع انسانی بايد تغيير كند. آينده غير قابل پيش بينی است و مشكل است تعيين كنيم كه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 163    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی 147 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی 147 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی 147 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است.هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد. جامعه آماری اين تحقيق كليه مدارس واقع در مناطق روستايی شهرستان فريدون شهر می باشد و نمونه مورد بررسی 20 مدرسه است كه  27 درصد از مدارس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 154    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده 161 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده 161 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده 161 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. امروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است. تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 270    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 252 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 252 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی  252 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. ارتباطات فرآیندی است که از طریق آن افراد وسازمانها، به اهداف خود دست می‌یابند. از طریق ارتباط با دیگران؛ ما نگرشها، ارزشها، آرزوها، خواسته‌ها و نیازهای خود را با دیگران تقسیم می‌کنیم. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 163    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله ارتقاء فناوری و نوآوری در كارخانه پارس خودرو 133 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله ارتقاء فناوری و نوآوری در كارخانه پارس خودرو 133 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله ارتقاء فناوری و نوآوری در كارخانه پارس خودرو 133 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. ممكن است به دفعات شنيده باشيم كه سازمانهای هر چندنوآور از صحنه رقابت خارج می شوند ، اما سازمانهای ديگر در همان محيط با موفقيت به كار خود ادامه می دهند.آيا سازمانهايی كه از صفحه رقابت خارج می شوند ، می خواستند به چنين سرنوشتی دچار شوند ؟ در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2023    بازدید : 91    نویسنده : پروژه دانلود