no-img
پروژه دانلود

مقاله های رشته مدیریت - پروژه دانلود

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب


پروژه دانلود

مطالب

موضوع : مقاله های رشته مدیریت
DOC
دانلود مقاله عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری مالی در سازمان‌ های دولتی 24 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری مالی در سازمان‌ های دولتی 24 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری مالی در سازمان‌ های دولتی 24 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. فساد اداری مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت‌ های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می‌ شود. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / ژانویه / 2023    بازدید : 11    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله حکم رانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی 12 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله حکم رانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی 12 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله حکم رانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی 12 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. در سالیان اخیر، حکمرانی (حاکمیت) تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به‌واسط نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / ژانویه / 2023    بازدید : 14    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله چرا كاركنان كاری را كه از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند 24 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله چرا كاركنان كاری را كه از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند 24 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله چرا كاركنان كاری را كه از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند 24 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. يكی از مهم ترين مسائل مورد علاقه مديران اين است كه چگونه می توانند كاركنان را به انجام دادن كاری كه می خواهند، ترغيب كنند. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / ژانویه / 2023    بازدید : 15    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله مقررات مربوط به بودجه 10 صفحه Word
۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله مقررات مربوط به بودجه 10 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله مقررات مربوط به بودجه 12 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای يک سال مالی تهيه و حاوی پيش بينی در آمد ها و ساير منابع تامين اعتبار و بر آورد هزينه ها برای انجام عملياتی كه منجر به نيل سياست ها و به هدف های قانونی كشور، بوده. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2023    بازدید : 19    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله تاثیر گمرک الکترونیک بر صادرات و بازرگانی 12 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله تاثیر گمرک الکترونیک بر صادرات و بازرگانی 12 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله تاثیر گمرک الکترونیک بر صادرات و بازرگانی 12 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. گمرک به عنوان تنظیم کننده جریان تجارت خارجی کشور برای اجرای وظایف قانونی خود نیاز به نوین سازی دارد. واژه گمرک نوین که  نخستین بار از سوی دکتر عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران به کار گرفته شد. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2023    بازدید : 15    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله مدیریت تولید و عملیات در سازمان ‌‌های تولیدی و خدماتی (جلد دوم) 64 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله مدیریت تولید و عملیات در سازمان ‌‌های تولیدی و خدماتی (جلد دوم) 64 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله مدیریت تولید و عملیات در سازمان ‌‌های تولیدی و خدماتی (جلد دوم) 107 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. مديريت مواد به دليل افق زمانی كوتاه و حمايت اهداف استراتژيک به عنوان تصميمات تاكتيكی شناخته می‌ شود. عمليات کار آمد يک فرآيند توليد ی به مديريت صحيح مواد ازخريد تا مونتاژ نهايی بستگی دارد. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / ژانویه / 2023    بازدید : 29    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژآنس بیمارستان ضیاییان 11 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژآنس بیمارستان ضیاییان 11 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژآنس بیمارستان ضیاییان 11 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. با توجه به تاکيد ی که در سال های اخير بر مديريت مبتنی بر شواهد شده است و يکی از روش های نوين مديريتی، مديريت مبتنی بر عملکرد است، هدف اين مطالعه برقرار ی سيستمی اوليه از مديريت مبتنی بر عملکرد در بخش اورژانس بيمارستان ضيائيان بود. با سایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / ژانویه / 2023    بازدید : 25    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله مبانی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش 30 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله مبانی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش 30 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله مبانی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش 30 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. بررسی تاريخی كشور های پيشرفته و يا در حال پيشرفت در شكوفايی اقتصادی و تحول نظام آموزشی آنان نشان دهنده توجه جدی مديران و برنامه ريزان اين كشور ها به استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و ترويج آن در بين جامعه است.با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژانویه / 2023    بازدید : 22    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله ارزش مديريت استراتژيک 23 صفحه Word

دانلود مقاله ارزش مديريت استراتژيک 23 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله ارزش مديريت استراتژيک 23 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. جاذبه هر رويكرد مديريتی، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر برای مؤسسه است. اين، به ويژه درباره نظام مديريت استراتژيی با تأثير عمده‌ ای كه بر تدوين و اجرای برنامه‌ ها دارد، صادق است.با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژانویه / 2023    بازدید : 0    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله مدل اعتباری خرید دولت الکترونیکی 24 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله مدل اعتباری خرید دولت الکترونیکی 24 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله مدل اعتباری خرید دولت الکترونیکی 24 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. هدف دولت الکترونیک تشریک مساعی تر، ساده تر، شفاف تر ساختن برهم کنشی و تعامل بین دولت و شهروندان ( G2C)، دولت و تجارت ( G2B) و روابط بین سازمانی ( G2G)است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2023    بازدید : 25    نویسنده : پروژه دانلود ah