no-img
پروژه دانلود

جزوه های رشته مدیریت - پروژه دانلود

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم با جواب


پروژه دانلود

مطالب

موضوع : جزوه های رشته مدیریت
PDF
دانلود پی دی اف جزوه اقتصاد مدیریت 165 صفحه PDF
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف جزوه اقتصاد مدیریت 165 صفحه PDF


سایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه اقتصاد مدیریت 165 صفحه PDF را برای شما علاقه مندان آماده کرده است. اقتصاد مدیریت عبارتست از: کاربرد نظریه ها و روشهای اقتصادی در بازرگانی و تصمیمات اداری. اقتصاد خرد به مقدار زیادی تشریحی است. به این معنا که سعی اقتصاد خرد تشریح چگونگی کارکرد اقتصاد است، بدون آنکه نشان دهد بهتر است چگونه کار کند. در حالی که اقتصاد مدیریت عمدتا تجویزی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / نوامبر / 2023    بازدید : 1099    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله صنعت بیمه و گستردگی خدمات 403 صفحه Word
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله صنعت بیمه و گستردگی خدمات 403 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله صنعت بیمه و گستردگی خدمات 403 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. قديمترين رشته بيمه، رشته بيمه باربری است در حالی كه بيمه آتش سوزی، به تدريج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پيوست كه وسايل اطفای حريق هنوز در مراحل ابتدايی بود و هيچگونه پوشش بيمه آتش سوزی درجامعه به چشم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / نوامبر / 2023    بازدید : 181    نویسنده : پروژه دانلود
DOC
دانلود مقاله مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی 92 صفحه Word
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی 92 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی 92 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. برنامه ريزی1 عبارتست از تصميم گيری براي آينده و برنامه ريزی توليد به معنی تعيين استراتژی توليد به جهت نحوه تخصيص خطوط توليدی برای پاسخگويی به سفارشات می باشد. از برجسته ترين موارد در تهيه برنامه زمانی توليد جهت خطوط  توليدی، تعيين اندازه انباشته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / نوامبر / 2023    بازدید : 168    نویسنده : پروژه دانلود
PDF
دانلود پی دی اف جزوه مدیریت تطبیقی 96 صفحه PDF
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف جزوه مدیریت تطبیقی 96 صفحه PDF


سایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه مدیریت تطبیقی 96 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. نخست آنکه ما در دنیایی وابسته به هم زندگی می کنیم. دراین وابستگی دولت ها و به تبع آن مدیریت دولتی کشورها نقش عمده ای ایفا می کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز تابع قوانین و مقررات دولتی بوده و رفتار های آن با سیاست های دولتی تنظیم می شود. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / اکتبر / 2023    بازدید : 443    نویسنده : پروژه دانلود
PDF
دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (سازمان دهی) 46 صفحه PDF
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (سازمان دهی) 46 صفحه PDF


سایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (سازمان دهی) 46 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند. سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل میدهد. انسان ها معمولاً در بیمارستانی (یک سازمان) متولد می شود. در مدرسه ای (یک سازمان) درس می خواند. سازمان عبارتست از گروهی متشکل از دو یا چند تن که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / اکتبر / 2023    بازدید : 348    نویسنده : پروژه دانلود
PDF
دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (برنامه ریزی) 65 صفحه PDF
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (برنامه ریزی) 65 صفحه PDF


سایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (برنامه ریزی) 65 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند. سازمانها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل میدهد. انسان ها معمولاً در بیمارستانی (یک سازمان) متولد می شود. در مدرسه ای (یک سازمان) درس می خواند. سازمان عبارتست از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / اکتبر / 2023    بازدید : 964    نویسنده : پروژه دانلود
PDF
دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (تصمیم گیری) 43 صفحه PDF
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (تصمیم گیری) 43 صفحه PDF


سایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (تصمیم گیری) 43 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند. سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل میدهد. انسان ها معمولاً در بیمارستانی (یک سازمان) متولد می شود. در مدرسه ای (یک سازمان) درس می خواند. سازمان عبارتست از گروهی متشکل از دو یا چند تن که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / اکتبر / 2023    بازدید : 566    نویسنده : پروژه دانلود
PDF
دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (سیر تحول اندیشه مدیریت) 42 صفحه PDF
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (سیر تحول اندیشه مدیریت) 42 صفحه PDF


سایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (سیر تحول اندیشه مدیریت) 42 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند. سازمانها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل میدهد. انسان ها معمولاً در بیمارستانی (یک سازمان) متولد می شود. در مدرسه ای (یک سازمان) درس می خواند. سازمان عبارتست از گروهی متشکل از دو یا چند تن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / اکتبر / 2023    بازدید : 354    نویسنده : پروژه دانلود
PDF
دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (مفاهیم سازمان و مدیریت) 37 صفحه PDF
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (مفاهیم سازمان و مدیریت) 37 صفحه PDF


سایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه اصول و مبانی مدیریت (مفاهیم سازمان و مدیریت) 37 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند. سازمانها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل میدهد. انسان ها معمولاً در بیمارستانی (یک سازمان) متولد می شود. در مدرسه ای (یک سازمان) درس می خواند. سازمان عبارتست از گروهی متشکل از دو یا چند تن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / اکتبر / 2023    بازدید : 849    نویسنده : پروژه دانلود
PDF
دانلود پی دی اف جزوه نظریه های فرهنگی 38 صفحه PDF
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف جزوه نظریه های فرهنگی 38 صفحه PDF


سایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه نظریه های فرهنگی 38 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. نظریه ها، ارکان اصلی علوم را تشکیل می دهند زیرا تمام تفسیر ها و تحلیل های ما از پدیده های طبیعی در قالب نظریه ها صورت میگیرد. بدون ذهن مسلح به نظریه قادر به درک علمی از جهان پیرامون خود نیستیم نظریه به داده ها و مشاهدات هر فرد نظم و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آگوست / 2023    بازدید : 972    نویسنده : پروژه دانلود