no-img
پروژه دانلود

مقاله های رشته مدیریت | صفحه 3 از 20 | پروژه دانلود


پروژه دانلود

مطالب

موضوع : مقاله های رشته مدیریت
DOC
دانلود مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت جهان گستران نواندیش 18 صفحه Word
۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت جهان گستران نواندیش 18 صفحه Word


  سایت پروژه دانلود مقاله بررسی مديريت منابع انسانی در شركت جهان گستران نوانديش 18 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. شركت جهان گستران نوانديش در سال 1382 تاسيس شده است كه دفتر مركزی آن واقع در داخل شهر به مساحت 100 متر مربع می باشد و همچنين انباری به مساحت 500 متر و كارگاهی به مساحت 600 متر مربع در خارج شهر دارا می باشد. با سایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / مه / 2022    بازدید : 44    نویسنده : پروژه دانلود ll
DOC
دانلود مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق 150 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق 150 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق 150 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. محيط پيرامون ما با وجود افراد، اشياء و رويدادهای متعدد و متنوع بسيار پيچيده است بعلاوه كنش متقابل و تغييرات مداوم موجود در عوامل مختلف پيچيدگی فزاينده‌ای را بر زندگی انسان تحميل می كند. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / مه / 2022    بازدید : 43    نویسنده : پروژه دانلود ll
DOC
دانلود مقاله مدیریت دولتی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار 76 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله مدیریت دولتی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار 76 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله مدیریت دولتی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهيت و روش توصيفی می باشد كه با استفاده از مطالعات ميدانی به بررسی وضعيت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر كليه كارمندان دانشگاه تربيت معلم سبزوار شامل 140 نفر بوده، كه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / مه / 2022    بازدید : 49    نویسنده : پروژه دانلود ll
DOC
دانلود مقاله پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور 15 صفحه Word
۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور 15 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله پيشنهاد فنی سيستم مديريت نگهداری و تعميرات تجهيزات برای كليه مراكز درمانی كشور 15 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. در عصر حاضر صنايع، واحدهای توليدی و خدماتی،‌ مراكز پزشكی و بيمارستان ها به در اختيار داشتن يک سيستم مدون و مجهز نگهداری و تعميرات تجهيزات به نسبت توسعه و افزايش حجم فعاليت های آنها فزونی می يابد. با سایت پروژه دانلود همراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / مه / 2022    بازدید : 65    نویسنده : پروژه دانلود ll
DOC
دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات 248 صفحه Word
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات 248 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات 248 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ريزی انديشه جمعی است كه در ساليان اخير به عنوان يک تفكر غالب در عرصه سازمان های مطرح بوده است. اين انديشه جمعی، متمايز كننده اعضا از يک گونه به گونه ديگر است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / مه / 2022    بازدید : 62    نویسنده : پروژه دانلود ll
DOC
دانلود مقاله بررسی مدیریت در صنعت (IT) 58 صفحه Word
۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی مدیریت در صنعت (IT) 58 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی مدیریت در صنعت (IT) 58 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است.نو پا بودن صنعت فناوری اطلاعات در ايران و وجود پتانسيل بسيار بالا از متخصصان و همچنين سازمانها و موسسات بزرگ اقتصادی در کشور زمينه مناسبی را برای توجه جدي به توسعه تخصص ها و زيرساختهای فناوری اطلاعات فراهم کرده است. با توجه به اين موضوع که امروزه سلامت و رشد اقتصادی ملت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / مه / 2022    بازدید : 75    نویسنده : پروژه دانلود mr
DOC
دانلود مقاله بررسی رابطه بین تیپ‌ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان 203 صفحه Word
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین تیپ‌ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان 203 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه بين تيپ‌ های شخصيتی مديران و اثر بخشی آنان 203 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. هم اكنون بيش از نيم قرن از زمانی كه پيتردراكر برای توصيف گروه جديدی از كاركنان كه سرمايه زمين و يا نيروی كار ديگر ابزار اصلی توليدشان تلقی نمی گردد بلكه توجه شان بر استفاده موثر از دانايی معطوف می شد و منجر به ابداع واژه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / مه / 2022    بازدید : 68    نویسنده : پروژه دانلود mr
DOC
دانلود مقاله بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 252 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 252 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران 252 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. ارتباطات فرآیندی است که از طریق آن افراد وسازمانها، به اهداف خود دست می‌یابند. از طریق ارتباط با دیگران؛ ما نگرشها، ارزشها، آرزوها، خواسته‌ها و نیازهای خود را با دیگران تقسیم می‌کنیم. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / مه / 2022    بازدید : 49    نویسنده : پروژه دانلود mr
DOC
دانلود مقاله بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی 147 صفحه Word
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی 147 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی 147 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است.هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد. جامعه آماری اين تحقيق كليه مدارس واقع در مناطق روستايی شهرستان فريدون شهر می باشد و نمونه مورد بررسی 20 مدرسه است كه  27 درصد از مدارس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / مه / 2022    بازدید : 32    نویسنده : پروژه دانلود mr
DOC
دانلود مقاله آینده مدیریت منابع انسانی 18 صفحه Word
۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله آینده مدیریت منابع انسانی 18 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله آينده مديريت منابع انسانی 18 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. به واسطه تغيير محيط كسب و كار‌‌‌؛ مديريت منابع انسانی (HRM)؛ نيز لزوما بايد تغيير كند. نظر به ضرورت پاسخگوييی به تغييرات، پيش بينی محيط؛ تغييرات و اتخاذ تصميمات اثر گذار در خصوص آينده؛ مديريت منابع انسانی بايد تغيير كند. آينده غير قابل پيش بينی است و مشكل است تعيين كنيم كه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / مه / 2022    بازدید : 39    نویسنده : پروژه دانلود mr