• میکرو کنترلر ، قفل رمز پیشرفته با 8051 و AVR
 • ساعت با AVR
 • تستر آی سی های سری 74xx با AVR
 • رقص نور با AVR
 • چشمک زن با AVR
 • راه اندازی موتور پله ای با AVR و پورت سریال
 • متر دیجیتال (AVR)
 • شماره گیر DTMF با BascomAVR
 • Parallel Port Interface With AVR
 • دما سنج دیجیتال با سون سگمنت و AVR
 • کنترل و راه انداری موتور پله ای با AVR
 • کنترل و راه اندازی RGB LED توسط AVR
 • پیاده سازی شبکه ای از میکرو کنترلر ها جهت کنترل لوازم الکتریکی
 • آموزش سریع میکروکنترلر AVR
 • آموزش میکروکنترلرهای AVR