no-img
پروژه دانلود

دانلود پی دی اف کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی 49 صفحه PDF


پروژه دانلود

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود پی دی اف کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده 49 صفحه PDF
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
pdf
سپتامبر 24, 2022
حجم فایل: 4MB
راهنمای دانلود
نویسنده: پروژه دانلود
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود پی دی اف کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده 49 صفحه PDF


کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده

سایت پروژه دانلود پی دی اف خلاصه کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده 49 صفحه PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. نحوه تدوین شاخص‌ های عملکرد و تعیین ضریب اهمیت شاخص ها با استفاده از مدل AHP، مدل‌های ارزیابی عملکرد، مراحل و نحوه استقرار مدیریت عملکرد را مطالعه می کنید. ضمناً مطالعه تطبیقی مدیریت عملکرد در برخی کشورها را ملاحظه خواهید کرد. هم‌چنین نظریه‌های ارزیابی، ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان از مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید.

خلاصه کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی

کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده

کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده pdf

دانلود پی دی اف خلاصه کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده

pdf خلاصه کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی

مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی

 

فهرست مطالب خلاصه کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده:

 • فصل 1- تعاریف و مفاهیم
  1-1- اهداف یادگیری
  2-1- مقدمه
  3-1- تعاریف
  4-1- ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
  5-1- جایگاه فرآیند ارزیابی عملکرد در حیطه وظایف مدیریت عملکرد
  6-1- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان
  7-1- ساختار سازمانی مربوط به ارزیابی عملکرد در ایران
  8-1- سیستم ارزیابی عملکرد و محیط آن
  9-1- رویکرد سیستم های ارزیابی عملکرد
  10-1- مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
  11-1- اندازه گیری عملکرد
  12-1- شاخص های عملکرد
  13-1- اصول کلی اخلاق حرفه ای در ارزیابی عملکرد
  14-1- مزایای ارزیابی عملکرد
  15-1- آیا ما به اندازه گیری نیاز داریم
  16-1- اساس سیستم های اندازه گیری عملکرد چیست
  17-1- مروری بر فرآیند ارزیابی عملکرد
  18-1- نظارت و ارزیابی مدیریت عملکرد
  19-1- مدیریت عملکرد و رابطه پرداخت مبتنی بر آن
  20-1- رابطه ی بین ارزیابی عملکرد و پاداش دهی
  21-1- خلاصه فصل
  22-1- پرسش ها
 • فصل 2- سیستم های ارزیابی عملکرد
  1-2- اهداف یادگیری
  2-2- مقدمه
  3-2- اجزای سیستم
  4-2- شاخص های عملکرد مجزا
  5-2- سیستم ارزیابی عملکرد به عنوان یک موجودیت
  6-2- سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE
  7-2- فرآیند الگوسازی
  8-2- سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI
  9-2- سیستم اندازه گیری عملکرد ENAPS
  10-2- منشور عملکرد
  11-2- سیستم اندازه گیری عملکرد پرسش نامه عملکرد PMQ
  12-2- مدل سنجش عملکرد
  13-2- خلاصه فصل
  14-2- پرسش ها
 • فصل 3- مدیریت عملکرد در برخی کشورها
  1-3- اهداف یادگیری
  2-3- مقدمه
  3-3- مروری بر مدیریت عملکرد در کشورهای در حال توسعه
  4-3- مدیریت عملکرد در استرالیا
  5-3- مدیریت عملکرد در کره جنوبی
  6-3- مدیریت عملکرد در ژاپن
  7-3- مدیریت عملکرد در بلژیک
  8-3- مدیریت عملکرد در برزیل
  9-3- مدیریت عملکرد در انگلستان
  10-3- مدیریت عملکرد در ایالات متحده آمریکا
  11-3- مدیریت عملکرد در آفریقای جنوبی
  12-3- مدیریت عملکرد در فرانسه
  13-3- مدیریت عملکرد در کانادا
  14-3- جدول های تطبیقی و مقایسه کشورها از نظر نحوه، … در حوزه ارزیابی و مدیریت عملکرد
  15-3- خلاصه فصل
  16-3- پرسش ها
 • فصل 4- تدوین شاخص در سازمان
  1-4- اهداف یادگیری
  2-4- مقدمه
  3-4- مرحله اول: تدوین شاخص
  4-4- مرحله دوم: تعیین ضرایب اهمیت نسبی ابعاد، محورها و شاخص های ارزیابی
  5-4- مرحله سوم: استانداردگذاری (تعیین وضع مطلوب)
  6-4- مرحله چهارم: سنجش (اندازه گیری) عملکرد واقعی
  7-4- خلاصه فصل
  8-4- پرسش ها
 • فصل 5- مراحل و نحوه استقرار مدیریت عملکرد
  1-5- اهداف یادگیری
  2-5- مقدمه
  3-5- اساس مدیریت عملکرد
  4-5- پیشینه علمی مدیریت عملکرد
  5-5- رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد سازمان
  6-5- حفظ و نگه داری از یک برنامه مدیریت عملکرد
  7-5- خلاصه فصل
  8-5- پرسش ها
 • فصل 6- معرفی مدل های ارزیابی عملکرد
  1-6- اهداف یادگیری
  2-6- مقدمه
  3-6- مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
  4-6- مدل ارزیابی متوازن (BSC)
  5-6- مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد (SCR&PI)
  6-6- مدل شناخت برتری سازمانی (CED)
  7-6- خلاصه فصل
  8-6- پرسش ها
 • فصل 7- مدیران و ارزیابی عملکرد
  1-7- اهداف یادگیری
  2-7- مقدمه
  3-7- هرم مدیریت در سازمان ها
  4-7- توانایی های لازم برای مدیریت
  5-7- نقش های مدیران از دیدگاه برخی از صاحب نظران مدیریت
  6-7- وظایف مدیران و ارزیابی عملکرد
  7-7- رابطه فعالیت ها و نتایج و ارزیابی عملکرد
  8-7- ماهیت ارزیابی عملکرد مدیران
  9-7- اهداف ارزیابی عملکرد مدیران
  10-7- عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران
  11-7- قلمرو اجرای ارزیابی عملکرد مدیران
  12-7- اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد مدیران
  13-7- ارزیابی عملکرد مدیران از دیدگاه مدیریت مبتنی بر هدف
  14-7- ارزیابی عملکرد از دیدگاه پیتر دراکر
  15-7- فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران
  16-7- عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مدیران
  17-7- شایسته سالاری در مدیریت
  18-7- ویژگی های عمده مدیران اجرایی و ارزیابی عملکرد
  19-7- خلاصه فصل
  20-7- پرسش ها
 • فصل 8- ارزیابی عملکرد کارکنان
  1-8- اهداف یادگیری
  2-8- مقدمه
  3-8- تاریخچه ارزیابی کارکنان در بخش عمومی در ایران
  4-8- تعاریف ارزیابی
  5-8- مبانی اجرای ارزیابی کارکنان
  6-8- جایگاه ارزیابی عملکرد کارکنان
  7-8- اهداف کلان ارزیابی عملکرد
  8-8- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در حوزه منابع انسانی
  9-8- مشخصات یک روش ارزیابی مؤثر
  10-8- روش های تعیین فعالیت های قابل ارزیابی
  11-8- نظریه های ارزیابی
  12-8- معیارهای ارزیابی عملکرد
  13-8- مقیاس های ارزیابی عملکرد
  14-8- منابع ارزیابی عملکرد
  15-8- فرآیند اجرایی ارزیابی عملکرد
  16-8- ارکان ارزیابی
  17-8- موانع ارزیابی
  18-8- مشکلات ارزیابی کارکنان
  19-8- خطاهای ارزیابی
  20-8- شرایط اجرای طرح ارزیابی کارکنان
  21-8- محاسن و مزایای ارزیابی کارکنان
  22-8- روش های ارزیابی شاغلین
  23-8- روش ها و فرم های ارزیابی
  24-8- انواع روش های ارزیابی کارکنان
  25-8- تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در کاربرد نهایی روش های ارزیابی شاغلین
  26-8- خلاصه فصل
  27-8- پرسش ها
 • فصل 9- مبانی قانونی ارزیابی و مدیریت عملکرد در نظام اداری و اجرایی کشور
  1-9- اهداف یادگیری
  2-9- مقدمه
  3-9- مدیریت عملکرد در سیاست¬های کلی نظام اداری
  4-9- مبانی عملکرد در قانون برنامه پنجم توسعه سال 1389
  5-9- مبانی قانونی عملکرد در سایر قوانین و مقررات عمومی
  6-9- آیین نامه ارزیابی عملکرد عمومی
  7-9- مبانی قانون در قانون مدیریت خدمات کشوری وآیین نامه های مربوط
  8-9- نظام ارزیابی شاغلین مشمول قانون کار
  9-9- ضرورت نظام ارزیابی شاغلین مشمول قانون کار
  10-9- عوامل امتیازی نظام ارزیابی شاغلین
  11-9- روش اجرای نظام ارزیابی شاغلین مشمول قانون کار
  12-9- خلاصه فصل

پیوست 1- مطالعه موردی EFQM

پیوست 2- نمونه چک لیست های مدل EFQM با رویکرد سازمان های دولتی

پیوست 3- مطالعه موردی (کارت امتیازی متوازن)

منابع و مآخذ

📚 😍 کتاب پیشنهادی
5/5 - (1 امتیاز)


تصاویر پیش نمایش


دانلود پی دی اف کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده 49 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده 49 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف کتاب مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکردی علمی علاءالدین رفیع زاده 49 صفحه PDF-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *