no-img
پروژه دانلود

دانلود پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 180 صفحه PDF


پروژه دانلود

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 180 صفحه PDF
pdf
سپتامبر 26, 2021
حجم فایل: 2MB
نویسنده: پروژه دانلود
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 180 صفحه PDF


پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2

سایت پروژه دانلود پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 180 صفحه pdf را برای شما دانشجویان آماده کرده است. در بدو امر ساده و سهل به نظر می رسد : « آیین دادرسی مدنی » به دست دادن تعریفی از آیین دادرسی مدنی رشته ای از علم حقوق است که به شیوه رسیدگی به دعاوی و اختلافات خصوصی بین افراد می پردازد. در این تعریف بیشتر مقابله این رشته از علم مدنظر است که متکفل شیوه رسیدگی به جرایم « آیین دادرسی کیفری » حقوق با درس است. با این وجود، آیین دادرسی مدنی چهره های گوناگون و گاه متضادی را به خود گرفته، به نحوی که در شناخت این رشته از علم حقوق نمی توان به آن از یک منظر نگریست و تک بعدی دیدن این رشته موجب بروز بزرگترین آفت ها در میزان کارآیی و روند پیشرفت نظام دادرسی شده است. آیین دادرسی مدنی در خصوصی افراد و تعارض این حقوق موجب شده تا دعاوی و اختلافات خصوصی در جامعه برگیرنده خصوصی ترین جنبه های علم حقوق و در عین حال نیز عمومی ترین آنهاست، زیرا گرچه مطالبه حقوق مطرح گردد و غرض آیین دادرسی مدنی نیز حل و فصل این اختلافات خصوصی است، لیکن دخالت دولت ها در آیین دادرسی مدنی نیز به مناسبت یکی از مهمترین وظایف آن ها یعنی دادگستری و عدل پروری است. ایجاد عدالت و امنیت در جامعه، در سرلوحه وظایف اساسی دولت در داخل مرزهای حکومت و حاکمیتش قرار داشته و دارد و به رغم گسترش تکالیف دولت ها و با وجود این که وظایف دولت ها در بستر تاریخ تغییرات زیادی به خود دیده اند، این وظیفه دولت هیچ گاه اهمیت و رنگ خود را در کنار زایش مسؤولیت ها و تکالیف بسیار متنوع و جدید از دست نداده است. به همین جهت است که غلبه جنبه های حقوق عمومی در این رشته از حقوق بسیار مشهود است و در واقع در یک طرف واقعه حقوقی دولت و در طرف دیگر اصحاب دعوا قرار دارند، گرچه مرسوم است که این رشته را در زمره رشته های حقوق خصوصی قرار می دهند. با این همه، ذکر این نکته لازم است که هدف دوگانه از تصنیف این مجموعه یعنی پژوهش و تهیه متن درسی موجب گردیده. با سایت پروژه دانلود همراه باشید.

پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2

PDF جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2

دانلود جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2

جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 رشته حقوق

فهرست مطالب جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2:

  • بخش اول: شناخت دعوا
  • بخش دوم : طرح دعوا
  • بخش سوم: جریان دعوا
  • بخش چهارم : ختم دعوا
  • بخش پنجم : طواری دعوا

 

📚 😍 کتاب پیشنهادی

پی دی اف جزوه مدیریت تطبیقی

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

[رای]


تصاویر پیش نمایش


دانلود پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 180 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 180 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 180 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 180 صفحه PDF-1
دانلود پی دی اف جزوه دوره درسی آیین دادرسی مدنی2 180 صفحه PDF-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.