no-img
پروژه دانلود

علوم انسانی | صفحه 74 از 123 | پروژه دانلود


پروژه دانلود

مطالب

موضوع : علوم انسانی
DOC
دانلود مقاله کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 303 صفحه Word
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 303 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد 303 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است .در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند. با سایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 27    نویسنده : پروژه دانلود ax
DOC
دانلود مقاله رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان 83 صفحه Word
۸,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان 83 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان 83 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. تاریخچه مفهوم نابهجاری. همچون سایر مفاهیم  مربوط به پدیده های انسانی یک مسیر منطقی و هموار را پشت سر نگذاشته است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 24    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان 95 صفحه Word
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان 95 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان 95 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. دین و دینداری به مفهوم ایمان و اعتقاد قلبی به خدا و عوالم غیبی و وجود روح و تسلیم در برابر اوامر و مشیت الهی و قدرت بزرگ و ازلی. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 41    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله حقوق مدنی 115 صفحه Word
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله حقوق مدنی 115 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله حقوق مدنی 115 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. حق: حق يعنی سلطه، اقتدار اختيار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری كه قانون هر كشور به افرادی می دهد و بوسيله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحيح زندگي كنند. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 54    نویسنده : پروژه دانلود ax
DOC
دانلود مقاله حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90 صفحه Word
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. يكی از عمده ترين مسايل كشورهای در حال گذار، دگرگونی معانی، ارزش ها و عقايد مشترک حاكم بر اين جوامع است. نتيجه تغيير اين عقايد مشترک كه كاركرد انسجام را در نظام اجتماعی بر عهده دارند. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 25    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل (servqual) 54 صفحه Word
۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل (servqual) 54 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل (servqual) 54 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. امروزه ارائه خدمت در کشورهای توسعه یافته، بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. بدین ترتیب ارتقای کیفیت و افزایش عملکرد از اهداف مهم این دولتها می باشد. سازمانهایی که در بخش درمانی فعالیت میکنند. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 28    نویسنده : پروژه دانلود ah
DOC
دانلود مقاله به دنبال موفقیت در توسعه مدیریت استراتژیک 6 صفحه Word
۱,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله به دنبال موفقیت در توسعه مدیریت استراتژیک 6 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله به دنبال موفقيت در توسعه مديريت استراتژيك 6 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. پروفسور پيتر دراكر در كتاب جديد و ارزنده خود، پس از كتاب مشهور «جامعه پس از سرمايه داري»  الگوهای جديد را در مديريت مورد بررسی قرار داده است، به نحوی كه توانسته اند برداشت ها و تصورات اساسی ما را درباره كارهای مديريتی و اصول مديريت تغيير دهند. با سایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 64    نویسنده : پروژه دانلود mr
DOC
دانلود مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه 12 صفحه Word
۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه 12 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله نقش سازمانهای غيردولتی در توسعه 12 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. تشكل‌های داوطلبانه مردمی كه سابقه فعاليت آنها به سال های دور می رسد، يكی از عوامل اصلی توسعه كشورها می باشد. در شرايط كنونی، تحقق اهداف دولت در زمينه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سياسی ،بدون مشاركت و همياری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 48    نویسنده : پروژه دانلود mr
DOC
دانلود مقاله تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد 77 صفحه Word
۱۷,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد 77 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد 77 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. روان شناسان در دهه های اخير در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند كه بسياری از اختلالات و آسيب ها در ناتوانی افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش، عدم احساس كنترل. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 60    نویسنده : پروژه دانلود ax
DOC
دانلود مقاله طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی 34 صفحه Word
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی 34 صفحه Word


سایت پروژه دانلود مقاله طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی 34 صفحه Word را برای شما دانشجویان آماده کرده است. براي اطمينان از عملكرد بخش بهداشت و حصول به آرمان هاي انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهميت زيادی برخوردار است. با سایت پروژه دانلود همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مه / 2022    بازدید : 32    نویسنده : پروژه دانلود ax